• absolwentka wydziału lekarsko-stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • członek European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (EACMFS)
  • członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii
  • członek towarzystw do spraw Implantologii Stomatologicznej – ICOI, DGOI, PSI
  • aktywny członek ITI Study Club Polska (International Team for Implantology)
  • szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Chirurgia Szczękowo – Twarzowa odbyła w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny zdała pozytywnie, uzyskując najlepszy wynik w danej sesji egzaminacyjnej
  • z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  • autorka publikacji i wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej, chirurgii stomatologicznej i implantologii
  • obecnie asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • w praktyce klinicznej ukierunkowana na kompleksowe leczenie i diagnostykę schorzeń jamy ustnej, ze szczególnym uwzględnieniem prac implantoprotetycznych i funkcjonalnej odbudowy warunków zwarciowych
  • specjalizuje się w natychmiastowych odbudowach braków zębowych i rekonstrukcji protetycznych tzw. „zęby w jeden dzień”